Bestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar

Vanaf 1 augustus 1931 bestuurde het College van Burgemeester en Wethouders het openbaar onderwijs in Wassenaar, waaronder de Bloemcampschool. Onder invloed van tijdseisen waarbij de gemeente zich wil beperken tot haar core-business, afschaffen van de twee-pettenproblematiek en de intrede van de Code Goed Bestuur (“Good Governance”) is in 2004 een verzelfstandigingstraject ingezet voor het openbaar onderwijs.

Het resultaat is een verzelfstandigd openbaar onderwijs in een Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar per 1 augustus 2008. Het schoolbestuur telt 5 leden, van wie 4 controlerende bestuursleden op afstand en 1 directeur-bestuurder. De 4 bestuursleden hebben ieder een portefeuille: algemeen, pedagogisch-didactisch kader, personeel en juridische zaken, financiën en gebouw. De directeur-bestuurder voert beleid en beslissingen binnen de afspraken.

Heeft u een vraag of opmerking voor het bestuur, neemt u dan contact op met één van de leden. U kunt ook een e-mail sturen naar bestuur@bloemcampschool.nl

Bestuur:

Voorzitter Dhr. T. de Lange
Bestuurslid Dhr. S. ten Hagen
Bestuurslid Mevr. N. Daniëls
Bestuurslid Mevr. J. van Harinxma
Directeur-bestuurder Mevr. A. van Hagedooren