MR

Bestaat uit 6 leden

Ouders: Natasja Leeflang, Geeta Nandoe, Laurine van Kampen (Voorzitter: wordt komende vergadering besloten)

Team: Fenna van Ede, Thayla de Weerd, Roel van Dijk

Adviseur: Anja Hagedooren

De MR heeft formeel een ondersteunende, adviserende en onderzoekende functie te vervullen binnen de Bloemcampschool. De MR beoogt de kwaliteit van het onderwijs, het onderwijsklimaat voor zowel de leerlingen als de leerkrachten te waarborgen en eventueel te verbeteren.

De taken van de MR omvatten:

  • Het beoordelen van de (beleids-)voorstellen en plannen van het bestuur/de directie en het gebruik maken van het advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht conform de wettelijke mogelijkheden (WMS).
  • Het communiceren met de achterban over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Bloemcampschool beïnvloeden.
  • Het aanreiken van suggesties aan de directie voor het ontwikkelen van beleid (de MR ontwikkelt zelf geen beleid).
  • Een controlerende taak uitvoeren betreffende het schoolbeleid.
  • Het 2 jaarlijks organiseren van een thema-avond voor de leerkrachten en ouders van de leerlingen van de Bloemcampschool.