Ouderraad

Wat doet de ouderraad?
De OR organiseert sociale activiteiten zoals de jaarlijkse Themadag, de Sinterklaas- en Kerstviering, de nieuwe-ouderborrels e.d.  Ook de schoolreis en de vele breedbeelduitjes worden door de Ouderraad mede georganiseerd en gefinancierd.

De OR telt minimaal 6 en maximaal 10 leden, rekening houdend met een evenwichtige vertegenwoordiging van de groepen. De benoeming van de leden geschiedt voor een periode van 3 jaar. Aan het begin van het schooljaar organiseert de OR voor de ouders een bijeenkomst, genaamd de ‘Kick-off’, waarop de nieuwe leden worden voorgesteld.

Samenstelling OR schooljaar 2017/2018

Samenstelling OR schooljaar 2017-2018:

De OR bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter: Valerie Sedee

Secretaris: Marjolijn de Jong

Penningmeester: HJ Onnes

Overige leden: Caroline Den Tex, Joris Gribnau, Caroline Bos, Robert van Roijen, Sylvana van Wachem, Nina Veeneman en Jan-Jaap van Kampen.

Contact


Heeft u een vraag of opmerking voor de OR, neemt u dan contact op met één van de leden. U kunt ook een e-mail sturen aan or@bloemcampschool.nl

Te downloaden documenten

Er zijn momenteel geen documenten te downloaden

Vrijwillige ouderbijdrage

Het openbaar onderwijs is gratis. Er wordt geen schoolgeld betaald. Wel vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage voor hun werk, dit is 80 euro per kind per schooljaar. Hiervan worden o.a. de breedbeelduitjes, schoolreisje, musical, Sint- en kerstviering en de Themadag betaald. U krijgt hiervoor na de algemene ouderavond door de penningmeester v.d. Ouderraad een brief toegestuurd. Vele ouders betalen uit eigen vrije wil een hogere bijdrage.

Uw bijdrage dient aan het begin van het schooljaar overgemaakt te worden naar:

Rekeningnummer IBAN: NL19ABNA0426126068

Bedrag: € 80,00 per kind

Ten name van: Stichting Ouderraad Bloemcampschool

Omschrijving: Naam en Groep van uw kind (-eren)

 

Schoolreisbestemming en schoolkamp

De groepen 1 t/m 7 gaan één keer per leerjaar op dezelfde dag op schoolreis. De kosten van de schoolreis zijn ondergebracht in de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.  In het schoolreisprogramma is de opbouw zodanig dat de aspecten samen spelen, samen leren en samenwerken in de diverse bestemmingen terug te vinden zijn. Groep 8 gaat aan het begin van het schooljaar drie dagen op schoolkamp dat gekenmerkt wordt door sport- en spelactiviteiten.

Groep 1, 2           Bungelland

Groep 3               Linnaeushof

Groep 4               Plaswijck Park

Groep 5, 6           Drievliet

Groep 7               Efteling

Groep 8               Op kamp naar Zeilschool de Kaag (woe, do, vrij)