Vrienden van de BC

Stichting Vrienden van de Bloemcampschool

Bij de bouw van de school in 1999 is de Stichting Vrienden van de Bloemcampschool opgericht om fondsen te verwerven voor zaken die de school niet kan bekostigen. Statutair betreft het zaken die regulier niet door de rijksoverheid worden betaald. Via een vastgestelde procedure kan de Directeur-bestuurder van de school een aanvraag indienen.

Terugkijkend zijn er diverse grote projectaanvragen geweest: de aanvragen voor een toneelinrichting, geluid en licht, audiovisuele middelen door de gehele school, het eerste elektronische schoolbord (in Wassenaar), als ook vloerbescherming voor de gymzalen. Andere projecten waren: een groot speeltoestel, gegeven door een ouder.

Na een sponsoractie laat de Stichting weten hoeveel er is opgehaald en wat er voor gedaan is. Recentelijk is er een nieuwe sponsorcommissie samengesteld die de fondsenwerving voor 2 lokalen bij elkaar heeft gehaald. Deze lokalen werden niet van gemeentewege gefinancierd.

 Een van onze speeltoestellen op het schoolplein

Contact