Aanmelden:

Wanneer u uw  kind wilt aanmelden voor onze school kunt u dat doen via het voor-aanmeldings formulier. U kunt dit op de site invullen of downloaden en per mail verzenden.
Een vooraanmelding betekent niet dat uw kind direct geplaatst is, zie het plaatsingsbeleid van de gemeente Wassenaar. 

Informatieochtenden:
Om kennis te maken met de school zijn er verspreid over het jaar 7 informatie-ochtenden. Tijdens deze ochtenden wordt u rondgeleid door de school en krijgt u informatie over de  Bloemcampschool. Er is ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Vanwege de coronacrisis zijn er op dit moment nog geen informatieochtenden mogelijk. Zodra hier verandering in komt, zullen wij hieronder de data vermelden.

2020 2021

De informatieochtenden starten om 09.00 uur en duren tot 10.30 uur
Wij verzoeken u om zich van te voren aan te melden via het secretariaat:

070-5179783
administratie@bloemcampschool.nl