Aanmelden

Wanneer u uw  kind wilt aanmelden voor onze school kunt u dat doen via het voor-aanmeldings formulier. U kunt dit op de site invullen of downloaden en per mail verzenden.
Een vooraanmelding betekent niet dat uw kind direct geplaatst is, zie het plaatsingsbeleid van de gemeente Wassenaar. 

Informatieochtenden:
Om kennis te maken met de school zijn er verspreid over het jaar 7 informatie-ochtenden. Tijdens deze ochtenden wordt u rondgeleid door de school en krijgt u informatie over de  Bloemcampschool. Er is ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

2021 2022
23 september 2021 3 februari 2022
5 november 2021 17 maart 2022
16 december 2021 21 april 2022
9 juni 2022

De informatieochtenden starten om 09.00 uur en duren tot 10.30 uur
Wij verzoeken u om zich van te voren aan te melden via het secretariaat:

070-5179783
administratie@bloemcampschool.nl