Aanmelden

Wanneer u uw  kind wilt aanmelden voor onze school kunt u dat doen via het voor-aanmeldings formulier. U kunt dit op de site invullen of downloaden en per mail verzenden.
Een vooraanmelding betekent niet dat uw kind direct geplaatst is, zie het plaatsingsbeleid van de gemeente Wassenaar. 

Informatieochtenden:
Om kennis te maken met de school zijn er verspreid over het jaar zes informatie-ochtenden. Tijdens deze ochtenden wordt u rondgeleid door de school en krijgt u informatie over de  Bloemcampschool. Er is ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. U kunt zich hiervoor aanmelden via administratie@bloemcampschool.nl.

2022 2023
21 september 2022 (9.00 – 10.30 uur) 3 februari 2023 (9.00 – 10.30 uur)
4 november 2022 (9.00 – 10.30 uur) 15 maart 2023 (9.00 – 10.30 uur)
14 december 2022 (9.00 – 10.30 uur) 2 juni 2023 (9.00 – 10.30 uur)