Aanmelden:

Wanneer u uw  kind wilt aanmelden voor onze school kunt u dat doen via het voor-aanmeldings formulier. U kunt dit op de site invullen of downloaden en per mail verzenden.
Een vooraanmelding betekent niet dat uw kind direct geplaatst is. U krijgt

Informatieochtenden:
Om kennis te maken met de school zijn er verspreid over het jaar 7 informatie-ochtenden. Tijdens deze ochtenden wordt u rondgeleid door de school en krijgt u informatie over de  Bloemcampschool. Er is ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

De data van de informatieochtenden voor dit schooljaar en volgend schooljaar zijn:

 2019 2020
20 juni 30 januari
26 september 12 maart
10 oktober 23 april
12 december 4 juni

De informatieochtenden starten om 09.00 uur en duren tot 10.30 uur
Wij verzoeken u om zich van te voren aan te melden via het secretariaat:

070-5179783
administratie@bloemcampschool.nl