Vacature voorzitter bestuur Bloemcampschool Wassenaar 

Het bestuur en de medezeggenschapsraad van de Bloemcampschool (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar) zijn op zoek naar een voorzitter van het bestuur.

De school

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar is het schoolbestuur van de Bloemcampschool in Wassenaar. Zij verzorgen primair onderwijs aan leerlingen tussen 4 en 12 jaar. De school heeft ongeveer 430 leerlingen en 36 personeelsleden.

Op onze school is ieder kind én iedere leerkracht welkom, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ons onderwijs leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen of overtuiging. Er wordt op basis van diversiteit en gelijkwaardigheid actief aandacht besteed aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De Bloemcampschool is financieel gezond en kent een stabiele, professionele organisatie.

De functie

Als lid van het bestuur van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar levert u vanuit maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage aan de doelstelling en opdracht van de organisatie. Vanuit uw expertise en met een integrale blik fungeert u als klankbord voor de directeur-bestuurder en draagt u constructief bij aan de open dialoog. U bent nieuwsgierig naar wat er speelt in de organisatie, heeft een onafhankelijke, analytische en kritische houding en bent in staat het evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. U heeft affiniteit met de regio en draagt het onderwijs een warm hart toe. Binnen het bestuur opereert u als teamspeler met steeds het organisatiebelang voor ogen.

Het bestuur bestaat uit de directeur-bestuurder, die het dagelijkse bestuur vormt en vier toezichthoudende bestuursleden. Het toezichthoudend deel van het bestuur bestaat uit twee ouders van de school en twee niet-ouders, waaronder de voorzitter. De functie van voorzitter van het bestuur is per 1 januari 2022 vacant.

Sollicitatie 

Uw motivatiebrief vergezeld met een CV kan tot 25 november 2021 per e-mail verzonden worden naar bac@bloemcampschool.nl. Gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden in de eerste helft van december 2021.

Klik hier voor een profielschets van het bestuur