Schooltijden

groepen 1 en 2 groepen 3 en 4 groepen 5 groepen 6 t/m 8
maandag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
maandag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
maandag
8.30-12.00 uur
12.45-14.45 uur
maandag
8.30-12.15 uur
13.00-14.45 uur
dinsdag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
dinsdag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
dinsdag
8.30-12.00 uur
12.45-14.45 uur
dinsdag
8.30-12.15 uur
13.00-14.45 uur
woensdag
8.30-12.30 uur
vrij
woensdag
8.30-12.30 uur
vrij
woensdag
8.30-12.30 uur
vrij
woensdag
8.30-12.30 uur
vrij
donderdag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
donderdag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
donderdag
8.30-12.00 uur
12.45-14.45 uur
donderdag
8.30-12.15 uur
13.00-14.45 uur
vrijdag
8.30-12.00 uur
vrijdag
8.30-12.00 uur
13.00-14.45 uur
vrijdag
8.30-12.00 uur
12.45-14.45 uur
vrijdag
8.30-12.15 uur
13.00-14.45 uur

Rooster pauzes

Pauzes
groep 1/2 voor 10:30 uur of na 11:00 uur
groep 1/2 rood en blauw 12:00-12:30 uur
groep 1/2 geel en groen 12:30-13:00 uur
groep 3 t/m 5 10:45-11:00 uur, 12:00-12:30 uur
groep 6 t/m 8 10:30-10:45 uur, 12:30-13:00 uur

Vakantierooster 2020-2021

Eerste schooldag 2 september 2019
Herfstvakantie 19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019
Onderwijsdag 2019 28 november 2019
Studiedag 2019 20 december 2019
Kerstvakantie 2019 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie2020 21 februari 2020 t/m 1 maart 2020
Pasen 2020 10 april 2020 t/m 13 april 2020
Meivakantie 2020 25 april 2020 t/m 10 mei 2020
Hemelvaart 2020 21 mei 2020 t/m 24 mei 2020
Pinksteren 2020 30 mei 2020 t/m 1 juni 2020
Studiedag 2020 2 juni 2020
Zomervakantie 2020 18 juli 2020 t/m 30 augustus 2020

Jaarrooster

2 sept 1e schooldag
18, 19, 20 sept Kamp groep 8
20 sept Schoolreis groepen 1 t/m 7
23 en 24 sept Schoolfotograaf
26 sept Kick Off
27 sept Intakegesprekken met ouders
(vanaf groep 5 ouders + leerlingen) Geen les
2 okt Start Kinderboekenweek
19 t/m 27 okt Herfstvakantie
19 nov Voorlichtingsavond VO ouders groep 7 en 8
28 nov Onderwijsdag Leerkrachten (leerlingen vrij)
5 dec Sinterklaasviering
19 dec Kerstviering
20 dec Studiedag leerkrachten (leerlingen vrij)
21 dec t/m 5 jan Kerstvakantie
5 feb Adviesgesprekken groep 8
12 feb Rapporten mee
17 en 18 feb 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 7
20 feb Studiedag leerkrachten (leerlingen vrij)

*Behalve vakanties en studiedagen is deze kalender onder voorbehoud.
*Eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

21 feb t/m 1 mrt Voorjaarsvakantie
9 mrt Diner Spectacle groep 6A
10 mrt Diner Spectacle groep 6B
9 apr Paasviering
10 apr t/m 13 apr Goede Vrijdag en Pasen
15, 16, 17 apr Eind CITO groep 8
24 apr Koningsspelen
25 apr t/m 10 mei Meivakantie
21 en 22 mei Hemelvaart
1 jun Pinksteren
2 jun Studiedag leerkrachten (leerlingen vrij)
12 jun Sportdag (onder voorbehoud)
26 jun Themadag
1 jul Rapport mee
7 en 9 jul 10-minuten gesprekken groep 1 t/m 7
13 jul Musical groep 8a
14 jul Musical groep 8b
17 jul 11.30 Vlaggenmastceremonie (school uit om 12.00)
18 jul t/m 30 aug Zomervakantie

Gymrooster

Schoolzwemmen

groep 3a
di 13.00 uur
vr 09.20 uur
groep 3b
di 13.50 uur
vr 08.30 uur
groep 4a
di 10.30 uur
vr 11.20  uur
groep 4b
di 11:20 uur
vr 10.30 uur
groep 5a
di 08.30 uur
vr 13.50 uur
groep 5b
di 09.20 uur
vr 13.00 uur
groep 6a
ma 13.00 uur
do 09.20 uur
groep 6b
ma 13.50 uur
do 08.30 uur
groep 7a
ma 10.30 uur
do 11.20  uur
groep 7b
ma 11:20 uur
do 10.30 uur
groep 8a
ma 08.30 uur
do 13.50 uur
groep 8b
ma 09.20 uur
do 13.00 uur

Voor de groepen 3 is er zwemonderwijs. 1 x per 14 dagen woensdag van 10.45-12.30 uur.
Voor het busvervoer van en naar het zwembad wordt jaarlijks een eigen bijdrage gevraagd van ongeveer €49,00 per leerling.
Dit bedrag kunt u overmaken op:
Rekeningnr: NL 54 INGB 0655 7826 80
T.n.v: Bloemcampschool
O.v.v. Naam en groep van uw kind(eren)

informatieochtenden

Het aanmelden van nieuwe leerlingen kan alleen na overleg met de directie door middel van een aanmeldings- en inschrijfformulier. Dit formulier moet door beide ouders (verzorgers) ondertekend worden. U tekent hier tevens voor het accepteren van de algemene schoolregels.

Om kennis te maken met de school zijn er verspreid over het jaar 6 informatie-ochtenden. Tijdens deze ochtenden wordt u rondgeleid door de school en krijgt u informatie over de  Bloemcampschool. Er is ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

De data van de informatieochtenden voor dit schooljaar  zijn:

2019

26 september
7 november
12 december

2020

30 januari
12 maart
4 juni

De informatieochtenden starten om 09.00 uur en duren tot 10.30 uur