Openbaar onderwijs

De Bloemcampschool is een openbare basisschool.

Door hier te klikken ziet u een filmpje dat een heldere toelichting geeft op de uitgangspunten van openbaar onderwijs.

Breedbeeldprogramma

Om leerlingen een breder inzicht te bieden in diverse aspecten van het cultureel en maatschappelijk leven in ons dorp en onze regio is het breedbeeldprogramma ontwikkeld. Lees verder

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken (HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kind-kenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast.

Engels in groep 1 t/m 8

Het vak Engels wordt gegeven in de groepen 1 t/m 8. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een methode van Oxford University Press waarbij ook de inzet vereist is van het Smartboard en de touchscreens.

Als voorbeeld dient het project ‘Early Bird’ van de Gemeente Rotterdam die dit project enkele jaren geleden gelanceerd heeft voor de openbare scholen. Er wordt lesgegeven door leerkrachten die zich hebben gekwalificeerd in het geven van lessen Engels en een native speaker.

KiVa-programma

Op de Bloemcampschool werken we in alle groepen met het KiVa programma. KiVa is het eerste en enige programma in Nederland op het gebied van sociale veiligheid en pesten waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat KiVa:

  • het school- en leerklimaat sterk verbetert;
  • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
  • het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
  • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
  • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
  • leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.

Sinds oktober 2017 is de Bloemcampschool gecertificeerd KIVA-school.

https://www.kivaschool.nl/

Contact