Schoolreizen

Alle groepen gaan één keer per cursusjaar op schoolreis.

Voor het vervoer van de kinderen (groep 1 t/m 7) worden bussen ingezet. U ontvangt van de klassenouders informatie over vertrek- en aankomsttijden, benodigdheden en dergelijke, vooraf. De kosten van het schoolreisje worden gedragen door de Ouderraad, die uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage hiervoor deels aanwend.

De groepen 1 t/m 7 gaan in september op schoolreis naar (onder voorbehoud):

Groep 1, 2           Avifauna

Groep 3               Linnaeushof

Groep 4               Ontdekhoek en Plaswijck Park

Groep 5, 6           Drievliet

Groep 7               Efteling

Groep 8 gaat aan het begin van het cursusjaar drie dagen op kamp.