Personalia leerling


Gezin

Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Woonadres

School

Om zoveel mogelijk kinderen op de school van de eerste voorkeur te kunnen plaatsen is het voor de school van belang dat uw onderstaande vragen ook invult. Heeft u uw kind(eren) ook aangemeld bij andere basisscholen, zo ja welke?